فروشگاه مهاجریست

پکیج آموزش مهاجرت تحصیلی به ایتالیا ، مهاجرت به آلمان ، آموزش مهاجرت به انگلستان

پکیج مهاجرت به ایتالیا

پکیج مهاجرت تحصیلی به ایتالیا

۶۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج مهاجرت تحصیلی به آلمان

پکیج مهاجرت تحصیلی به آلمان

 ۹۹۰,۰۰۰ تومان

پکیج مهاجرت تحصیلی به انگلستان

پکیج مهاجرت تحصیلی به انگلستان

 ۹۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج مهاجرت تحصیلی به کانادا

پکیج مهاجرت تحصیلی به کانادا

 ۸۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج های گردشگری

آموزش مجازی مدیر اماکن تفریحی گردشگری

آموزش مجازی

مدیر اماکن تفریحی گردشگری

 ۵۶۹,۰۰۰ تومان

آموزش مجازی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

آموزش مجازی

راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

 ۴۹۹,۰۰۰ تومان

آموزش مجازی مدیریت جهانگردی

آموزش مجازی

مدیریت جهانگردی

 ۵۴۹,۰۰۰ تومان

آموزش مجازی مدیریت تشریفات پذیرایی

آموزش مجازی

مدیریت تشریفات پذیرایی

 ۴۹۹,۰۰۰ تومان